Jesteś tutaj

Poznaj nas

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) jest niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie. Obszarem działania OREW jest gmina i powiat Miechów oraz gminy i powiaty ościenne.

OREW funkcjonuje 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 16.00, w czasie których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacyjne indywidualne i grupowe oraz specjalistyczne
w wymiarze określonym w rozporządzeniach MEN a także według zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej i rozpoznanych potrzeb.


OREW przeznaczony jest dla wychowanków w wieku od urodzenia do 25. roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku. Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Działamy na podstawie:

  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U.
  • z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
  • statutu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz innych aktów wewnętrznych.

Aktualności

OREW

W dniu 22.03.2023r. uczniowie oraz przedszkolaki OREW mieli okazję obejrzeć film pt. „Szczęście Mikołajka... czytaj więcej

OREW

Dzisiejsze zajęcia u starszych uczniów OREW w temacie Światowego Dnia Zespołu Downa i Dnia Kolorowej... czytaj więcej

OREW

ZAŁÓŻ SKARPETKI NIE DO PARY, BĄDŹ RAZEM Z NAMI!
NIECH NAM W TYM DNIU (I NIE TYLKO) TOWARZYSZY MYSL:... czytaj więcej

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal