Jesteś tutaj

Poznaj nas

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) jest niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie. Obszarem działania OREW jest gmina i powiat Miechów oraz gminy i powiaty ościenne.

OREW funkcjonuje 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 16.00, w czasie których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacyjne indywidualne i grupowe oraz specjalistyczne
w wymiarze określonym w rozporządzeniach MEN a także według zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej i rozpoznanych potrzeb.


OREW przeznaczony jest dla wychowanków w wieku od urodzenia do 25. roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku. Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Działamy na podstawie:

  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U.
  • z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
  • statutu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz innych aktów wewnętrznych.

Aktualności

OREW

"Dzień Czekolady"
Dla łasuchów raj
świętuje cały kraj
Dziś się czekoladą objadamy
... czytaj więcej

OREW

24 urodziny naszej Kariny!
Życzymy Ci wszystkiego, o czym sobie zamarzysz, dużo zdrowia, szczęścia i... czytaj więcej

OREW

Grota solna, z jej wyjątkowym mikroklimatem, nasyconym minerałami, obniża napięcie, relaksuje i poprawia... czytaj więcej

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku

Partnerzy

© Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Miechowie

produkcja: mediaterminal